Το ιατρείο λειτουργεί καθημαρινά με ραντεβού, από τις 10.00 εώς τη 13.00 και από 17.00 εώς 21.00.