• 01 ΜΑΡ 16
    • 0

    Ιατρείο Μεταβολισμού

    Έλεγχος του μεταβολισμού, την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και την ανάλυση του μεταβολικού προφίλ κάθε ασθενούς, με τη βοήθεια της λιπομέτρησης.

    Leave a reply →

Photostream