• 01 ΜΑΡ 16
    • 0

    Διαβητολογικό Ιατρείο

    Στο διαβητολογικό ιατρείο γίνεται η παρακολούθηση ασθενών με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη (τύπου 1), μη ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη (τύπου 2), διαβήτη κύησης και προδιαβήτη.

    Leave a reply →

Photostream